Kumite

 

Het bovenste karakter “kumi” wordt vertaald met “grijpen” en het onderste karakter “te”met net als in karate “hand”. Hoewel de drie onderdelen net zo veel aandacht nodig hebben, lijkt het onderdeel kumite het belangrijkste in krijgskunsten. Dit is namelijk het onderdeel waar met een partner gewerkt wordt. Er is bewust gekozen voor “met een partner” en niet “tegen een partner”, omdat het belangrijk is om samen te werken, met de juiste intentie en intensiteit natuurlijk.

Er zijn vele soorten kumite, maar een belangrijke eerste vorm om aan te leren is ippon kumite, “ippon” betekent “één”. Dit soort kumite bestaat uit een aanval, een verdediging en een tegenaanval. Er wordt gestart met het leren gebruiken van de eerste verdedigingen namelijk:

·         Age uke, een opwaartse verdediging met de onderarm (pinkzijde).

·         Soto uke, een inwaartse verdediging met de onderarm (pinkzijde).

·         Uchi uke, een uitwaartse verdediging met de onderarm (duimzijde).

·         Gedan barai, een lage uitwaartse verdediging met de onderarm (pinkzijde)

·         Shuto uke, een uitwaartse verdediging met de hand (het stuk tussen de pink en de pols)

Er bestaan meer verdedigingen dan deze vijf, zo zijn er bijvoorbeeld meer openhand verdedigingen.

Als de aanvaller een rechte aanval uitvoert is het mogelijk om de verdediging aan twee zijden uit te voeren. Deze twee zijden noemen we de omote zijde (de voorzijde van de partner) of de ura zijde (de achterzijde van de partner). Ook wel uchi gawa (binnen zwaartepunt) of soto gawa (buiten zwaartepunt) genoemd en dan wordt het zwaartepunt van de aanvaller bedoelt. Deze benoeming is interessanter met betrekking op een balansverstoring. Als de aanval echter circulair is, wordt de mogelijkheid beperkt tot één zijde, omdat het lastig om de aanval heen stappen is. Tenzij men aan de binnenzijde van de aanval blijft. Juiste timing is dan wel essentieel, want dan gaat de verdediger naar voor om de aanval te onderbreken voor deze zijn eindpunt heeft bereikt. Er wordt dus verdedigd aan de binnenzijde, maar de voorste voet staat aan de buitenzijde. Het is beter om te starten met rechte aanvallen, dit is eenvoudiger.

Bij ippon kumite is er op vooraf bepaald wat er gaat gebeuren, zodat goed geconcentreerd kan worden op de principes van kumite. Een aantal eerste aandachtspunten zijn:

  • Eerste stap is het aanleren van gericht en met de juiste intentie aanvallen, verschil met kihon en kata is dat er nu een doel is. Als de aanval uit de richting is of niet diep genoeg, heeft de verdediger daar niet zoveel aan.
  • Tweede stap is het juist uitvoeren van uw ontwijking (sabaki), hier hebben we het dus eigenlijk over het voetenwerk en de houding van het bovenlichaam. Het bovenlichaam is bij een verdediging met de voorste arm uitgedraaid, zodat tijdens de tegenaanval met achterste arm terug ingedraaid kan worden om deze extra aanzet te geven. Er zijn in eerste instantie drie manier om uit te draaien waarvan de derde een lastige is, maar wel een belangrijke. Op de plaatjes stelt de lange blauwe pijl de aanvalsrichting voor, in het bovenste plaatje wordt de achterste voet rug of buikwaarts verplaatst. Bij het onderste plaatje wordt eerst de voorste voet verplaatst en vervolgens de achterste voet bijgetrokken. Of je aan de ura of omote zijde terecht komt ligt eraan met welke zijde de aanvaller naar voor stapt.
  • Vervolgens is het plaatsen van de verdediging en aansluitend de tegenaanval, een volgend aandachtspunt. Denk aan correcte plaatsing van de wering op arm of been van de aanvaller, maar ook met welk deel van uw arm/hand er geweerd wordt en waar u de partner vervolgens hoort te raken met de tegenaanval.
  • Eerstvolgende stap is misschien wel de belangrijkste, timing. Tijdig ontwijken en de tegenaanval plaatsten voor de ander zijn volgende actie doet. Iedere actie die gedaan wordt (verdediging of aanval) gaat gepaard met het maken van een opening. Er moet rekening mee gehouden worden dat in ippon kumite de partner blijft staan in zijn eindpositie, maar dat hij in een reëlere siuatie verder gaat met bewegen en dat de opening zich dus weer sluit of verplaatst.
  • Om dit te oefenen wordt een kamae aangenomen. Kamae wordt vertaald met houding of attitude en hieruit blijkt al dat het gaat om zowel een fysieke als een mentale instelling. Een kamae wordt fysiek aangenomen door de arm (of wapen) waarmee verdedigd gaat worden iets in tegenovergestelde richting te brengen van de uit te voeren verdediging. Ook de plaatsing van de voeten kan belangrijk zijn, om de aanvaller bijvoorbeeld te dwingen om zijn voet op een bepaalde plaats neer te zetten. De mentale instelling wil zeggen, in de aanleerfase klaar zijn om de kumite technisch juist uit te voeren en daar vervolgens timing aan toe te voegen. Als laatste, gereed zijn om met de juiste (reëlere) intentie de kumite uit te voeren. Bij deze laatste hoort een kiai, dit is een uiting van maximale intensiteit door uw ademhaling hoorbaar te maken door middel van een kreet. Er wordt gesproken over ademhaling, omdat de kiai net als uw uitademing tijdens uw techniek plaatvindt en samen eindigt.

Er zijn binnen kumite vele mogelijkheden, voorbeelden zijn dubbele aanvallen, overnames of langere afgesproken combinaties (renzoku kumite). Er is ook een iets vrijere vorm (jiyu ippon kumite) waar de aanvaller in beweging en met schijnbewegingen zelf de timing van zijn afgesproken aanval mag bepalen. Of het jiyu kumite, waar beide partijen vrij zijn en proberen uit verdediging of aanval “punten” te scoren. Het mooie van kumite is om samen met een partner het maximale uit een oefening te halen.

Examens

Traininglocaties

Legetøj og BørnetøjTurtle